Technická podpora
Kamera

Kamerové
systémy

AVTECH/CCTV
Jiří JONÁK +420 731 652 004 jonak@stasanet.cz
Jan STOJKOVIČ +420 603 157 407 stojkovic@stasanet.cz
MAZi/NUUO
Jan STOJKOVIČ +420 603 157 407 stojkovic@stasanet.cz
Hikvision
Jiří JONÁK +420 731 652 004 jonak@stasanet.cz
Jan STOJKOVIČ +420 603 157 407 stojkovic@stasanet.cz
Dahua
Ing. Antonín HORÁK +420 605 295 751 horak@stasanet.cz
Fotopasti
Martin HÁJEK +420 603 294 595 hajek@stasanet.cz
Docházka

Docházkové a přístupové
systémy

Václav NOVÁK +420 775 020 212 novak@stasanet.cz
 
Videotelefony

Domácí
videotelefony

Commax/Farfisa/Tesla
Břetislav VYTŘÍSAL +420 607 090 200 vytrisal@stasanet.cz
Jan ZLÁMAL +420 733 355 631 zlamal@stasanet.cz
EZS

Elektronické zabezpečovací
systémy

Jablotron
Radomil GRUND +420 731 148 031 grund@stasanet.cz
Paradox
Břetislav VYTŘÍSAL +420 607 090 200 vytrisal@stasanet.cz
Radomil GRUND +420 731 148 031 grund@stasanet.cz
EPS

Ostatní

+420 272 660 193 podpora@stasanet.cz
Novinky e-mailem! ?
Získejte přístup k novinkám z oblasti bezpečnostní techniky:
  
Archiv

 

Odborné články

Doručovací metody:

GLS Os. odběr

Způsoby platby:

Dobírka Převod Hotově PayPal

Visa MC Maestro PayU

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Připojení IP kamer AVTECH přes RTSP

Připojení IP kamer AVTECH přes RTSP - | Stasanet.cz    Naučte se získávat data z IP kamer nejen standardní cestou. Poznejte RTSP protokol.

Primární funkcí kamerového systému je získání obrazových a zvukových dat. Pro většinu uživatelů IP kamerových systémů AVTECH je získání obrazových a zvukových dat velmi snadné – lze použít zobrazení na HDMI monitoru připojenému k záznamovému zařízení, obraz lze získat přes webové rozhraní kamery, uživatelé na platformách Windows a OS X mohou použít program Video Viewer. Uživatelé mobilních zařízení znají aplikaci Eagle Eyes.

Vynikající vlastností kamerových systémů AVTECH je skutečnost, že připojení kamery k NVR funguje automaticky, instalátor systému tak nemusí nutně znát detaily, jak spolu kamera a záznamové zařízení komunikují.

Existují však situace, kde z různých důvodů není možné použít některou z výše uvedených možností – např. při použití jiného záznamového zařízení než AVTECH nebo při připojení cizích značek kamer k záznamovým zařízením AVTECH, pro re-streaming videa atp. Pro tyto typy aplikací je třeba vědět, jakým způsobem lze získat obraz a zvuk z kamer a jaká specifika toto řešení s sebou přináší.

Jaké jsou tedy možnosti kamery AVTECH nabízí pro získání obrazu či audia?

 1. Získání audio/video dat skrze protokol RTSP.
 2. Získání video dat skrze protokol HTTP.

V tomto článku Vám přiblížíme první jmenovaný způsob – získání dat pomocí protokolu RTSP.

Protokol RTSP

Protokol RTSP (Real Time Streaming Protocol) byl vyvinut pro realtimový přenos audio/video streamů. Nejedná se o proprietárním řešení společnosti AVTECH, tento způsob přenosu audio/video dat je dnes široce rozšířen mezi mnoha výrobci IP kamer. Mimochodem, tento způsobe přenosu video/audio dat z kamery je používán jako „přenosová vrstva“ u komunikačních standardů ONVIF a PSIA.

Pro přenos protokolem RTSP je nutné použití dvou typů zařízení – serveru a klienta.

RTSP server je integrován v kameře/videoserveru nebo v záznamovém zařízení. Účelem serveru je poskytovat audio/video data jednomu či více RTSP klientům.

RTSP klient je software, který přijímá data z RTSP serveru a umožňuje jejich následné zpracování – zobrazení, uložení atp. Funkcionalita RTSP klienta je implementována v „zobrazovacím“ programovém vybavení – např. v programu VideoViewer, Eagle Eyes, ActiveX prvku webového rozhraní atd. Je vhodné zmínit, že funkcionalita RTSP klienta je v těchto softwarech navržena specificky pro produkty daného výrobce (AVTECH), tzn. nelze je využít pro komunikaci se zařízeními jiných výrobců.

Existují však i univerzální implementace RTSP klienta, které Vám umožní komunikovat s libovolnou IP kamerou. V oblasti klasických záznamových softwarů pro IP kamery jsou to např. LuxRiot či GV-NVR. V oblasti programů pro přehrávání videa je to např. multiplatformní, open-source software VLC media player (www.videolan.org) nebo QuickTime player. VLC media player kromě zobrazení video dat z kamery umožňuje i ukládání přijímaných dat a dokonce jej lze použít i pro opětovné „vysílání“ dat (restreaming).

… jeden protokol vládne všem

Z výše uvedených informací by se mohlo zdát, že protokol RTSP umožňuje vlastní přenos audio a video dat. Ve skutečnosti se používají 4 různé protokoly, každý z těchto protokolů má „na starosti“ specifický aspekt přenosu audio/video dat.

RTSP (Real Time Streaming Protocol) – úkolem tohoto protokolu je vydávat/přijímat příkazy typu „spusť přehrávání“, „zastav přehrávání“, „ukonči spojení“ atp. Tento protokol je tedy zmíněným „Jedním protokolem, který vládne všem“ – řídí činnost níže uvedených protokolů. „Nosičem“ tohoto protokolu je protokol TCP, standardní číslo portu je 554.

RTP (Real Time Transport Protocol) – protokol, který se stará o vlastní přenos audio/video dat. V rámci jednoho „RTSP spojení“ lze získat více tzv. stop (track). Každá stopa pak vysílá určitý typ dat (audio nebo video). Pro každou ze stop je použit samostatný UDP port, popř. TCP (viz prokládání RTSP/RTP v kapitole Problémy s NATováním).

RTCP (Real Time Control Protocol) – protokol, který umožňuje klienta i server informovat o kvalitě toku dat (např. zpoždění, kolísání zpoždění, časové razítko pro synchronizaci streamů, počet celkově odeslaných paketů, atp.). „Nosičem“ tohoto protokolu je UDP nebo TCP.

SDP (Session Description Protocol) – protokol (či spíše formát), který v určité fázi procesu navazování spojení informuje klienta o vlastnostech audio/video dat, které poskytuje server. “Nosičem“ tohoto „protokolu“ je protokol RTSP.

Problémy s NATováním

Jako mnoho jiných protokolů může mít i přenos pomocí protokolu RTSP (a s ním protokolů souvisejících) problém s průchodem přes NAT. Pro bližší vysvětlení si představme následující konfiguraci:

Prvním předpokladem je, že router B bude mít nastaven port forwarding tak, aby data vyslaná klientem v protokolu RTSP doputovala až ke kameře, tzn. musí existovat pravidlo, které data z rozhraní 22.22.22.22 a námi určeného portu (pro jednoduchost řekněme 554) přepošle do vnitřní sítě na adresu 192.168.1.10 na RTSP port (výchozí hodnota RTSP portu kamer AVTECH je 554). Následně kamera vrací odpověď protokolem RTSP, zde je situace jednodušší – přeposlání odpovědi z rozhraní 11.11.11.11 na PC s adresou 192.168.1.140 je dána vlastností NATu, není tedy třeba na routeru A nic konfigurovat.

S nemalou pravděpodobností však žádné video z kamery neuvidíme. Proč?

Důvodem je způsob odesílání dat protokolem RTP (tím, který posílá audio/video data). V jisté fázi výměny informací mezi klientem a serverem protokolem RTSP oznámí RTSP klient serveru (kameře), na kterých portech očekává RTP (a RTCP) data, obvykle si klient zvolí dva náhodné porty (jeden pro protokol RTP, obvykle sudé číslo; druhý, o jedničku vyšší pro protokol RTCP). Po vydání příkazu pro přehrání streamu odešle tedy server (kamera) data na určené porty. Jelikož na routeru A neexistuje pravidlo pro port forwarding, data jsou routerem zahozena a nedostanou se tak ke klientovi.

Jak tento problém vyřešit? Možností je několik:

 • Donutit klienta, aby pro danou kameru použil vždy stejnou dvojici portů a v routeru A nastavit pravidla pro port forwarding.
 • Použít takový NAT (obvykle spojen s firewallem), který umí dynamicky vytvořit pravidla pro port forwarding sledováním komunikace protokolem RTSP.
 • Použít „prokládání“ RTSP/RTP protokolu, existující RTSP klienti tuto možnost obvykle nazývají jako RTP over RTSP nebo RTP over TCP.

První řešení naráží na jeden problém – ne každý RTSP klient umožňuje vynuceně použít určité porty. Uvedený VLC media player sice touto schopností disponuje, ale praktické použití je obtížnější (nutnost port forwardingu na straně klienta pro každou z kamer a tomu odpovídající číslo klientského portu). Druhá možnost je dostupná u složitějších řešení NAT/Firewallu a obvykle není toto řešení realizovatelné pomocí levných domácích routerů.
Třetí řešení, často používané, funguje tak, že RTSP port serveru (kamery) souží ke komunikaci jak pro RTSP, tak i RTP/RTCP protokoly. Určitou nevýhodou tohoto řešení je obvykle vyšší zpoždění dat a ve velmi malé míře i vyšší nároky na šířku pásma.
V souvislosti s „prokládáním“ dat je třeba říci, že existuje ještě přenos RTSP/RTP dat přes HTTP port, tedy port, na kterém obvykle běží webové rozhraní kamery (tzv. tunelování RTSP a RTP skrze HTTP). Prakticky pak stačí jeden jediný, veřejně dostupný port pro dosažení všech funkcionalit kamery.

Kamery AVTECH podporují všechny výše uvedené metody přenosu RTSP/RTP.

RTSP URL

Chceme-li získat data z IP kamery pomocí univerzálního RTSP klienta (v ukázkách je použit VLC media player), musíme mu zadat tzv. RTSP URL (někdy též RTSP příkaz atp.).

Obecně, RTSP URL má následující tvar:
rtsp://uzivjmeno:heslo@ipadresa:rtspport/xxx, kde:

rtsp://

Určujeme, že se má použít protokol rtsp

uzivjmeno

Uživatelské jméno

heslo

Heslo

ipadresa

IP adresa kamery (RTSP serveru)

rtspport

TCP port protokolu RTSP

xxx

Část URL, která je specifická pro každého výrobce (popř. produktovou řadu).

Některé části RTSP URL lze vynechat, pokud daná funkcionalita není vyžadována (jméno/heslo, pokud nepožadujeme RTSP autentifikaci) nebo pokud se jedná o výchozí hodnotu (rtspport, pokud je použita výchozí hodnota 554).

Hodnotu jména, hesla, ip adresy a RTSP portu obvykle známe. Jak však zjistit, co je třeba zadat v části „xxx“, která je specifická pro daného výrobce?

Společnost AVTECH nabízí tři různé produktové řady, každá z nich má svůj specifický formát.

Řada AVM-5xx

Řada kamer, která podporuje tzv. Profily. V rámci profilu (menu camera -> video ve web konfiguraci kamery) lze určit použitou kompresi, rozlišení, snímkovací frekvenci, kvalitu a maximální datový tok.

Formát části „xxx“ je následující:
zdroj_dat/typy_dat/profil, kde


zdroj_dat

Určuje, zda chceme přehrávat aktuální obraz či záznamy. Může nabývat hodnot:

 • live – pokud požadujeme získat aktuální data (živé video)

typy_dat

Určuje, které typy stop bude kamera nabízet. Zadat lze hodnoty:

 • video – kamera bude poskytovat pouze video data
 • audio – kamera bude poskytovat pouze audio data
 • video_audio – kamera bude poskytovat video i audio data

profil

Určuje, který profil bude použit, lze zadat hodnoty:

 • profile1
 • profile2
 • profile3
 • profile4

Příklady kompletního RTSP URL:
rtsp://10.0.0.72:554/live/video/profile1
rtsp://10.0.0.72/live/video_audio/profile3
rtsp://admin:admin@10.0.0.72/live/video/profile4

Řada AVM-3xx a 4xx

Řada kamer, které mají podporu více streamů, resp. dovolují pro každý typ komprese určit rozlišení.

Formát části „xxx“ je následující:
zdroj_dat/komprese_audio/rozliseni, kde


zdroj_dat

Určuje, zda chceme přehrávat aktuální obraz či záznamy. Může nabývat hodnot:

 • live – pokud požadujeme získat aktuální data (živé video)

komprese

Určuje, jaká komprese bude použita (resp. stream s určitou kompresí). Zadat lze hodnoty:

 • mjpeg – použití streamu s kompresí MJPEG
 • mpeg4 – použití streamu s kompresí MPEG4
 • h264 – použití streamu s kompresí

Audio

Chcete-li použít také audio stopu, zadejte hodnotu ulaw

Rozliseni

Určuje, jaké rozlišení bude použito, lze zadat hodnoty:

 • 1080P
 • SXGA
 • 720P
 • VGA
 • QVGA

Poznámka: rozlišení streamu volte s ohledem na rozlišení kamery

Příklady kompletního RTSP URL:
rtsp://10.0.0.72:554/live/h264/VGA
rtsp://10.0.0.72/live/h264_ulaw/SXGA
rtsp://admin:admin@10.0.0.72:554/live/h264/1080P

Řada AVN-2xx

Nejstarší řada kamer AVTECH. Formát části „xxx“ je následující:
zdroj_dat/komprese_audio/rozliseni, kde:


zdroj_dat

Určuje, zda chceme přehrávat aktuální obraz či záznamy. Může nabývat hodnot:

 • live – pokud požadujeme získat aktuální data (živé video)

Komprese

Určuje, jaká komprese bude použita (resp. stream s určitou kompresí). Zadat lze hodnoty:

 • mjpeg – použití streamu s kompresí MJPEG
 • mpeg4 – použití streamu s kompresí MPEG4
 • h264 – použití streamu s kompresí

Použití kamer AVTECH s aplikací VLC media player

Chcete-li zobrazit obraz z kamery AVTECH, spusťte program VLC a vyberte volbu Média -> Otevřít síťový proud:

V následujícím dialogu napište do sekce „Síťový protokol“ patřičné RTSP URL:

Nemáte-li v RTSP URL zadáno jméno/heslo nebo pokud není-li povoleno zobrazení dat nepřihlášeným uživatelům (Volba „Allow anonymous viewer“), potom Vás program VLC media player vyzve k zadání jména a hesla:

Po jeho zadání se Vám již zobrazí obraz z kamery.

Detailní konfigurace RTSP/RTP ve VLC

Klikněte na položku Nastavení v menu Nástroje, v následujícím dialogovém okně přepněte volbu Zobrazit nastavení na Vše. V levém sloupci rozevřete položku Vstup/Kodeky, pak De-multiplexery a nakonec klikněte na volbu RTP/RTSP:

 • Volba „Port klienta“ umožní vynutit si vždy stejné číslo portu pro protokol RTP (1110), o jedničku vyšší hodnota bude použita pro RTCP (1111).
 • Aktivujte volbu „Používat RTP přes RTSP (TCP)“, pokud chcete aktivovat prokládání RTSP/RTP
 • Aktivujete volbu „Tunnel RTSP and RTP over http“ pro tunelování RTSP/RTP přes HTTP.

Všechny uvedené volby jsou globální, tzn. budou použity pro komunikaci se všemi kamerami. Chcete-li použít některou z uvedených voleb explicitně jen pro určité kamery, je lepší požadované chování definovat jako parametry při otevírání streamu.

Při otvírání streamu aktivujte volbu „Více možností“ a do řádku „Více možností“ napište některý z níže uvedených parametrů. Je-li zapotřebí uvést více parametrů, oddělujte jednotlivé parametry mezerou.

 • Vynucení klientských RTP/RTCP portů – parametr „:rtp-client-port=hodnota“, kde hodnota představuje číslo požadovaného RTP portu.
 • Prokládání RTP/RTCP přes RTSP – uveďte parametr „:rtsp-tcp“.
 • Tunelování RTSP/RTP přes HTTP – uveďte parametr „rtsp-http“ a „rtsp-http-port=88“.

Použití RTSP protokolu v záznamových zařízeních AVTECH

Pomocí RTSP protokolu lze k záznamovým zařízením AVTECH připojit IP kamery/videoservery jiných výrobců (pokud podporují RTSP protokol).

AVTECH RTSP

 • Na hlavní obrazovce aktivujte volbu „Pokročilé nastavení“.
 • V záložce „Connection“ klikněte do pole URI pro požadovaný kanál, zobrazí se nové dialogové okno.
 • Nyní nastavte volbu VENDOR na hodnotu STREAM ONLY
 • Volbu „Stream protocol“ nastavte na hodnotu RTP-Unicast (to znamená použití RTSP protokolu)
 • Volbu „Method“ nastavte na hodnotu:
 • UDP, pokud chcete použít standardní možnosti RTSP protokolu (žádné prokládání RTSP/RTP ani tunelování RTSP/RTP přes HTTP).
 • TCP, pokud chcete použít prokládání RTSP/RTP.
 • HTTP, pokud chcete použít tunelování RTSP/RTP přes HTTP.
 • Do pole „URI“ zadejte IP adresu kamery.
 • Do pole „PORT“ zadejte hodnotu RTSP portu v kameře
 • Do pole „PATH“ zadejte „xxx“ část RTSP URL. Nezačínejte znakem „/“.
 • Do pole „JMÉNO UŽIV.“ zadejte uživatelské jméno.
 • Do pole „HESLO“ zadejte heslo.

Rozsáhlým zdrojem informací o RTSP URL mnoha různých výrobců IP kamer pro Vás mohou být následující stránky:
http://www.ispyconnect.com/sources.aspx
http://www.soleratec.com/rtsp/

Poznámka: používáte-li RTSP připojení kamery, nelze z NVR nastavit parametry streamu (rozlišení, snímkovou frekvenci, …) ani parametry obrazu (jas, kontrast, …).